All Tangsoodo Organization

Tang Soo Do school – Him Yong Gi – is aangesloten bij de All Tangsoodo Organization.

De kernwaarden van de All Tangsoodo Organization zijn RESPECTSAMENWERKING en OPENHEID.

De belangrijkste doelstelling van de All Tangsoodo Organization zijn:

  • Alle scholen, verenigingen en clubs die Tangsoodo beoefenen bij elkaar te brengen zonder een verplicht lidmaatschap van hun leerlingen.

  • Een hechte samenwerking op basis van wederzijds respect leidt tot uitwisseling van kennis en biedt de aangesloten scholen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in de eigen stijl of in die van de ander. De All Tangsoodo Organization functioneert hier als een overkoepelend orgaan die de aangesloten scholen bij de verdere ontwikkeling ondersteunt en faciliteert.

Meer weten over de All Tangsoodo Organization? Bezoek dan hun website of Facebookpagina:

  • All Tangsoodo Organization (website)

  • All Tangsoodo Organization (Facebook)

Terug van weggeweest…

In mei 2019 heeft Sa Bum Nim – Marcel Spierings besloten om zich met zijn leden opnieuw aan te sluiten bij de All Tangsoodo Organization. Tijdens een goed gesprek met het bestuur werd zijn lidmaatschap bezegeld.

All Tangsoodo Organization was verheugd dat Him Yong Gi weer deel uitmaakt van de organisatie en kijkt wederom uit naar de samenwerking.

TANG SOO!!